Poziom zachowania konsumcyjnego

Kryteria podziału, różnic i analogii, rozpatrywane z etologicznego punktu widzenia, prowadzą w niektórych przypadkach do niespopulary- zowanych wniosków. Są one jednak oparte na przesłankach i wnioskowaniu, które nie są związane ze sposobem odczuwania.

Na poziomie zachowania konsumacyjnego – 4.2. znalazły się zaburzenia I fazy (odruchu) seksualnej reakcji, zaś na tym samym poziomie – 4.3. – zaburzenia II fazy. Nie noszą one cech zboczonych reakcji, gdyż nie występuje w nich wspomniana już wielokrotnie opozycja, przyjęta tu za cechę rozpoznawczą zboczonego zachowania. Ich nieprawidłowość wynika natomiast z kryterium trzech funkcji zachowania seksualnego. (Nie ma nieprawidłowości dla reakcji wynikających z obniżenia progu reakcji – 4.3.2. – u kobiet!). Jedna analogia pomiędzy zaburzeniem występującym u mężczyzn i u kobiet wymaga tu komentarza. Rozmaici autorzy doszukują się w różnych zaburzeniach występujących u mężczyzn analogii z kobiecym waginizmem (pochwicą). Bywa ona uważana za odpowiednik męskiej impotencji, za wyraz oziębłości płciowej itd. Z etologicznego punktu widzenia sprawa przedstawia się względnie jednoznacznie. Wprawdzie (co bywa podkreślane przez niektórych autorów) zaburzeniem, które u mężczyzny całkowicie udaremnia kopulację, jest brak erekcji, a u kobiety – odpowiednio – pochwicą, jednak jest to odpowiedniość skutku zaburzenia, a nie zaburzenia jako takiego. W fizjologicznym rozumieniu mechanizmu zaburzenia odpowiednikiem braku erekcji jest brak lubricatio u kobiety. Jedno i drugie jest bowiem zaburzeniem pierwszego, naczyniowo uwarunkowanego odruchu. Skądinąd w jednym i drugim przypadku idzie tu o odruch mający znaczenie dla podjęcia kolejnej fazy konsumacji, w rozumieniu mechanicznym, a zarazem w obu przypadkach podstawowe znaczenie ma szybko następujące przekrwienie łożyska naczyniowego {ciał jamistych prącia, ścian pochwy). Pochwica jest natomiast patofizjologicznie uwarunkowana kurczem mięśni okalających pochwę. Zjawisku temu odpowiada u mężczyzny retrakcja prącia, jego obkurczenie (następujące np. pod wpływem zadziałania bodźca natury psychicznej) podobne do tego, które występuje jako odpowiedź na oziębienie. Reakcja ta jest z natury rzeczy zależna od skurczu naczyń tworzących ciała jamiste. Ponieważ w mechanizmie pochwicy biorą udział te grupy mięśni, których rytmiczne skurcze odpowiadają orgazmowi – pochwica stanowi zaburzenie mieszczące się na poziomie II fazy reakcji seksualnej. Natomiast retrakcja członka odnosi się do skurczu ścian naczyń, których przekrwienie decyduje o erekcji stąd też mieści się ona na poziomie I fazy reakcji seksualnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Artykuły dla Ciebie

Kontakty seksualne część 2

Pod pojęciem kontaktów seksualnych rozumie się nie tylko ich aspekt cielesny, lecz przede wszystkim całokształt zachowa[...]

Funkcje pełnione przez reguły - normy moralne

Poprzednio mówiliśmy o „wszczepieniu” (imprinting) zasad postępowania w kulturze tradycyjnej, poprzez obrzędy, wierzeni[...]

Pasty plemnikobójcze

Dodatek tłuszczu, najczęściej masła kakaowego, jak również wydzielanie gazu przy użyciu pewnych przetworów, potęguje dz[...]

DYCHAWICA OSKRZELOWA (ASTHMA BRONCHIALE)

Etiologia i patogeneza tej choroby nie są jeszcze dostatecznie znane. Na ogół przyjmuje się, że przyczyną mogą być stan[...]

Nasilenie stanów zapalnych płuc

Główną przyczyną zapalenia płuc Są dwoinki zapalenia płuc, wśród których najczęściej spotykamy typy I, II i XIV. Zapale[...]

Archiwa