SZYJKA MACICY

Szyjka macicy zdaje się być narządem nie odgrywającym większej roli w procesie stymulacji seksualnej. Głębokie nacięcia tkanki szyjki mog{ czasem być odczuwane boleśnie przez kobietę, natomiast rozciąganie kanału szyjki powoduje u większości kobiet silne bóle. W żadnym z ty:h przypadków nie stwierdza się nawet śladu jakiejś reakcji seksualnej. Kinsey i współpracownicy (1953) stwierdzają, że wiele danych wskazuje na to, że powierzchnia szyjki macicy stanowi najbardziej nieczułą część żeńskich narządów płciowych. Około 95°/o spośród 879 kobiet, które były testowane przez ginekologów pod tym względem, w ogóle nie’ czuło dotyku, a nawet lekkiego ucisku wywieranego na szyjkę macicy. Około 5% spostrzegało ten dotyk, a zaledwie 1 kobieta wykazywała „coś więcej niż zwykłą reakcję dotykową”.

W czasie pierwszych trzech faz cyklu reakcji seksualnych nie zachodzą w szyjce macicy żadne specyficzne zmiany. W fazie odprężenia, tuż po orgazmie, obserwuje się nieznaczne rozszerzenie zewnętrznego ujścia szyjki macicy, trwające około 20 – 30 sekund. Do rozszerzenia tego nie dochodzi, jeśli kobieta nie przeżyła orgazmu. Natomiast rozszerzenie zewnętrznego ujścia szyjki macicy jest na ogół tym większe, im intensywniej kobieta przeżywała orgazm. Rozszerzenie zewnętrznego Ujścia szyjki macicy sprzyja biernie wnikaniu plemników do kanału szyjki, natomiast szyjka nie spełnia roli aktywnej w ułatwianiu przedostawania się plemników ze względu na skurcze trzonu macicy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Artykuły dla Ciebie

Kontakty seksualne część 2

Pod pojęciem kontaktów seksualnych rozumie się nie tylko ich aspekt cielesny, lecz przede wszystkim całokształt zachowa[...]

Funkcje pełnione przez reguły - normy moralne

Poprzednio mówiliśmy o „wszczepieniu” (imprinting) zasad postępowania w kulturze tradycyjnej, poprzez obrzędy, wierzeni[...]

Pasty plemnikobójcze

Dodatek tłuszczu, najczęściej masła kakaowego, jak również wydzielanie gazu przy użyciu pewnych przetworów, potęguje dz[...]

DYCHAWICA OSKRZELOWA (ASTHMA BRONCHIALE)

Etiologia i patogeneza tej choroby nie są jeszcze dostatecznie znane. Na ogół przyjmuje się, że przyczyną mogą być stan[...]

Nasilenie stanów zapalnych płuc

Główną przyczyną zapalenia płuc Są dwoinki zapalenia płuc, wśród których najczęściej spotykamy typy I, II i XIV. Zapale[...]

Archiwa