Leczenie mięśniaków – ciąg dalszy

Tym bardziej że w tych przypadkach mamy często do czynienia z pojedynczym mięśniakiem, który nie zdołał urosnąć do dużych rozmiarów i który można usunąć nie narażając operowanej na zaburzenie czynności płciowych.

Leczenie mięśniaków energią promienistą wymaga, aby rozpoznanie ich było zupełnie pewne (uprzednie badanie drobnowidowe wyskrobin z macicy, wyłączenie ciąży). Jakkolwiek głównym wskazaniem, decydującym o wyborze tej metody, są krwawienia powodowane przez niewielkie mięśniaki, do leczenia energią promienistą może skłonić także ogólny stan chorej (np. ciężka anemia) oraz odmowa poddania się przez nią operacji.

– c)W każdym razie – bez względu na wiek-istnieje wskazanie do operacji mięśniaków:

– 1)jeśli rozpoznanie jest niepewne

– 2)jeśli wystąpią powikłania z innymi schorzeniami, które wymagają operacji (guzy przydatków, wypadnięcie macicy, przepuklina, zapalenie wyrostka robaczkowego itp.)

– 3)jeśli istnieje podejrzenie zwyrodnienia złośliwego mięśniaka lub jeśli istnieją objawy rozwijającego się obok niego raka macicy

– 4)jeśli przyjdzie do powikłań mięśniaka (martwica, ropienie, gnicie)

– 5)jeśli chodzi o guzy podsurowicze lub guzy podśluzowe, rodzące się lub urodzone, a nawet te, które leżą w zamkniętej jamie macicy, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z guzami pojedynczymi

– 6)jeśli przyszło do uwięźnięcia guza lub jeśli wystąpią objawy uciskowe

– 7)jeśli guz wychodzi z części pochwowej lub z nadpochwowej – w tych bowiem przypadkach zabieg operacyjny jest względnie łatwy, a leczenie energią promienistą wywiera tylko niewielki wpływ

– 8)jeśli chodzi o guzy znacznych rozmiarów i to nie tylko ze względu na możliwość ich zwyrodnienia złośliwego lub objawy uciskowe, lecz także ze względu na powolne zmniejszanie się ich po leczeniu energią promienistą

– 9)jeśli leczenie objawowe nie przyniosło wyników, a zastosowanie energii promienistej nie jest wskazane (osoby młode).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Archiwa